خدمات ما

آموزش و مشاوره بازرگانی بین المللی

مشاوره وآموزش بازرگانی بین المللی

مشاوره و تنظیم قراردادهای تجاری

ارائه-مشاوره-بازرگانی

مشاوره بازرگانی خارجی از اخذ پیش فاکتور تا ترخیص کالا

آموزش بازرگانی

برگزاری سمینار های تخصصی بازرگانی بین المللی

مشاوره جهت حمل و نقل بین المللی، بازرسی و بیمه کالاهای وارداتی ، صادراتی

معرفی به کار مدیر و کارشناس بازرگانی خارجی