فلسفه‌ی وجودی اینکوترمز

(INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS)

اینکوترمز مجموعه‌ای از مقررات بین‌المللی براي تفسیر اصطلاحات رایج مورداستفاده در تجارت بین‌المللی است تا از چندگانگی تفسیر این اصطلاحات در کشورهاي مختلف، بین فروشنده و خریدار جلوگیري شود.

تشریح تعهدات و وظایف خریدار و فروشنده، نحوه تقسیم هزینه‌ها و تعیین نقطه انتقال مسئولیت (ریسک) از فروشنده به خریدار و سایر موارد در مقررات اینکوترمز به‌صراحت اشاره‌شده است.

اینکوترمز فقط به وظایف و مسئولیت‌های طرفین قرارداد فروش اشاره می‌کند.

اینکوترمز

اهداف اینکوترمز

۱- ایجاد تسهیلات در انجام مبادلات تجاری بین‌المللی

۲- کاهش اختلافات بین فروشندگان و خریداران

۳- ایجاد رویه و ضوابط استاندارد در تجارت بین‌المللی

۴- ایجاد قواعد و قوانین یکسان درم حاکم حقوقی

۵- مشخص شدن مسئولیت‌های فروشندگان و خریداران در انجام معاملات

اینکوترمز

تاریخچه اینکوترمز

۱۹۳۶ انتشار اولین مجموعه مقررات اینکوترمز

FAS –FOB-C&F-CIF- EX-SHIP- EX-QUAY

۱۹۵۳ اولین بازنگري در مقررات اینکوترمز با افزودن ۳ اصطلاح

DCP،FOT،FOR

۱۹۶۷ افزودن اصطلاحات DDP،DAF

۱۹۷۶ افزودن اصطلاح حمل هوایی (FOB Air Port FOA)

اینکوترمز

هزینه‌های مربوطه در اینکوترمز

۱٫      قیمت تمام شده کالا درکارخانه

Cost of Goods

۲٫      هزینه  بسته بندي

Packing Charges

۳٫      هزینه تهیه اسناد

Documentation Fee

۴٫      هزینه تائید اسناد

Legalization Fee

۵٫      هزینه جابجایی کالا

Handling Charges

۶٫      حق بیمه

insurance premium

۷٫      هزینه بازرسی

Inspection Cost

۸٫      هزینه حمل داخلی (کشور فروشنده)

Inland Freight

۹٫      هزینه ی بارگیری درمبدا

Loading Charges

۱۰٫ هزینه بارچینی و صفافی کالا

Stowing/Lashing Charges

۱۱٫ هزینه ی حمل ازمبداء تا مقصد

Freight Charges

۱۲٫ هزینه ی تخلیه در مقصد

Terminal Handling Cost

۱۳٫ هزینه ی استاندارد

Standard Charge

۱۴٫ حقوق ورودی

Import Duties

۱۵٫ هزینه ی انبارداری

Warehouse Charges

۱۶٫ هزینه ی بارگیری

   Loading Charges

۱۷٫ هزینه ی حمل  تا انبارخریدار

Freight Charge Up To  Buyer`s  Warehouse

گروه اول:ddp

EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP

گروه دوم:cif

FAS, FOB, CFR, CIF

EX WORK

تحویل کالا در انبار یا کارخانه فروشنده

فروشنده باید کالا را در محل کار خود یا محل تعیین‌شده دیگری (مثل: کارگاه، کارخانه، انبار و غیره …) در اختیار خریدار قرار دهد. تحویل کالا توسط فروشنده نه نیازی به بارگیری آن بر روی وسیله حمل دارد و نه ترخیص کالا برای صدور، حتی اگر چنین کاری لازم باشد.

طرفین به‌خوبی آگاه‌اند که باید محل تحویل کالا را به روشن‌ترین شکل ممکن مشخص کنند. زیرا که همه هزینه‌ها و ریسک‌ها تا آن نقطه به عهده فروشنده است. خریدار باید تمام هزینه‌ها و ریسک‌های مربوط به دریافت کالا از نقطه توافق شده در محل تحویل تعیین‌شده را به عهده بگیرد.

FCA

تحویل کالا دریکی از گمرکات زمینی، ریلی و یا هوایی در مبدأ

«تحویل به حمل‌کننده» یعنی این‌که فروشنده باید کالا را در محل کار خود یا محل تعیین‌شده دیگری، به حمل‌کننده یا شخص دیگری که از سوی خریدار تعیین‌شده، تحویل دهد. طرفین به‌خوبی آگاه‌اند که باید نقطه تحویل کالا در محل تعیین‌شده را به روشن‌ترین شکل ممکن مشخص نمایند، زیرا که ریسک از آن نقطه به خریدار منتقل می‌شود.

اصطلاح «FCA» فروشنده را، حسب مورد، ملزم به ترخیص کالا برای صادرات می‌نماید. به‌هرحال، در این اصطلاح فروشنده وظیفه‌ای برای ترخیص کالا برای ورود، پرداخت عوارض واردات یا انجام تشریفات گمرکی برای ورود کالا ندارد.

CPT

تحویل کالا دریکی از گمرکات زمینی، ریلی و یا هوایی در مقصد

«پرداخت کرایه حمل تا مقصد» یعنی اینکه فروشنده هزینه حمل کالا را تا محل تعیین‌شده پرداخت ، و شرکت حمل‌کننده توسط فروشنده انتخاب می‌شود.

فروشنده باید قرارداد حمل را منعقد و هزینه حمل برای رسیدن کالا به محل تعیین‌شده در مقصد را بپردازد.

اصطلاح CPT فروشنده موظف به ترخیص کالا برای صدور می‌باشد.

cip

CIP

«پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد» یعنی اینکه فروشنده کالا را در محل توافق شده به حمل‌کننده یا شخص دیگری که توسط فروشنده انتخاب‌شده تحویل می‌دهد. فروشنده باید قرارداد حمل را منعقد و هزینه حمل برای رسیدن کالا به محل تعیین‌شده در مقصد را بپردازد.

فروشنده همچنین قرارداد بیمه (کلوزA) برای پوشش ریسک خریدار نسبت به فقدان یا خسارت وارده به کالا در جریان حمل آن را منعقد می‌کند.

DAP

تحویل کالا روی وسیله نقلیه دریکی از گمرکات زمینی، ریلی، هوایی و یا دریایی در مقصد

«تحویل کالا در محل مشخص‌شده در مقصد» یعنی اینکه فروشنده زمانی کالا را تحویل می‌دهد که کالا روی وسیله حمل، آماده تخلیه، در محل تعیین‌شده در مقصد در اختیار خریدار قرار گیرد. فروشنده کلیه ریسک‌های مربوط به حمل کالا تا محل تعیین‌شده را به عهده دارد.

اصطلاح DAP، بسته به مورد، فروشنده را ملزم به ترخیص صادراتی کالا می‌کند. بااین‌حال فروشنده وظیفه‌ای در خصوص ترخیص وارداتی کالا یا پرداخت هرگونه عوارض واردات یا انجام هرگونه تشریفات گمرکی مربوطه را کالا ندارد.

DPU

تحویل کالا پس از تخلیه از  وسیله نقلیه در مکان مشخص‌شده در مقصد

«تحویل و تخلیه کالا در مکان مشخص‌شده در مقصد» یعنی اینکه فروشنده زمانی کالا را تحویل می‌دهد که کالا از وسیله نقلیه در مکان تعیین‌شده، تخلیه و در اختیار خریدار قرار گیرد. مکان تخلیه شامل هر محل سرپوشیده یا روباز، ازجمله اسکله یا بارانداز، انبار، محوطه کانتینر یا پایانه حمل جاده‌ای، راه‌آهن یا هوایی است. کلیه ریسک‌های مربوط به حمل و تخلیه کالا تا پایانه حمل در بندر یا محل تعیین‌شده به عهده فروشنده است.

DDPddp

تحویل کالا را روی وسیله نقلیه در محل تعیین‌شده در مقصد (انبار خریدار)

«تحویل کالا پس از پرداخت کلیه عوارض و هزینه‌ها در گمرک مقصد» یعنی اینکه فروشنده کالا را پس از انجام تشریفات گمرکی و پرداخت کلیه هزینه گمرکی در مقصد، روی وسیله و آماده تخلیه در مکان توافق شده(انبار خریدار) به خریدار تحویل می‌دهد. فروشنده کلیه هزینه‌ها و ریسک‌های مربوط به آوردن کالا تا مقصد تعیین‌شده را به عهده می‌گیرد و نه‌تنها وظیفه ترخیص کالا برای صدور بلکه ترخیص وارداتی کالا را نیز به عهده دارد، و نیز پرداخت هرگونه عوارض صادرات و واردات و انجام کلیه تشریفات گمرکی به عهده فروشنده است.اصطلاح DDP بیانگر حداکثر وظیفه برای فروشنده است.

FAS

تحویل کالا کنار کشتی در بندر مبدأ

«تحویل کالا در کنار کشتی در بندر مبدأ» یعنی اینکه فروشنده باید کالا را کنار کشتی تعیین‌شده توسط خریدار در بندر مشخص‌شده مبدأ تحویل دهد.

انتقال ریسک ناشی از فقدان یا خسارت وارده به کالا هنگامی‌که کالا در کنار کشتی قرار می‌گیرد، و کلیه هزینه‌ها از این لحظه به بعد به عهده خریدار است.

FOB

تحویل کالا پس از  قرار گرفتن کالا روی کشتی در بندر مبدأ

«تحویل کالا روی کشتی در بندر مبدأ» به معنای این است که فروشنده کالا را روی عرشه کشتی تعیین‌شده توسط خریدار در بندر حمل مشخص‌شده در مبدأ تحویل می‌دهد.

انتقال ریسک، فقدان یا خسارت وارده به کالا هنگامی‌که کالا در کشتی بارگیری می‌شود و کلیه هزینه‌ها از این لحظه به بعد به عهده خریدار است.

CFR

تحویل کالا روی کشتی در بندر مقصد

« ارزش کالا و کرایه حمل تا بندر مشخص‌شده در مقصد» یعنی اینکه فروشنده کالا را روی عرشه کشتی در بندر مبدأ تحویل می‌دهد .

انتقال ریسک، فقدان یا خسارت وارده به کالا پس از بارگیری کالا روی کشتی، از فروشنده به خریدار منتقل می‌گردد.

فروشنده باید قرارداد حمل کالا را منعقد و هزینه‌ها و کرایه حمل تا رسیدن کالا به بندر مقصد تعیین‌شده را بپردازد.

cif

CIF

تحویل کالا روی کشتی در بندر مقصد

«ارزش کالا، بیمه و کرایه حمل» یعنی اینکه فروشنده کالا را روی عرشه کشتی در بندر مبدأ تحویل می‌دهد. انتقال ریسک فقدان یا خسارت وارده به کالا، پس از بارگیری کالا روی کشتی، از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود. فروشنده باید قرارداد حمل کالا را منعقد و هزینه‌ها و کرایه حمل تا رسیدن کالا به بندر مقصد تعیین‌شده را بپردازد. فروشنده ضمناً قرارداد بیمه به‌منظور پوشش ریسک فقدان یا خسارت وارده به کالا را در حین حمل را به نفع خریدار منعقد نماید.

خریدار باید توجه نماید که تحت اصطلاح CIF فروشنده فقط ملزم به تهیه حداقل پوشش بیمه‌ای است. اگر خریدار خواستار پوشش بیمه‌ای بیشتری باشد باید در این خصوص صریحاً با فروشنده توافق کند یا شخصاً بیمه مازاد را تهیه کند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *