بازرسی کالا

تاریخچه بازرسی کالا

بازرسی کالا اگرچه درسطح بین المللی دارای سابقه بیش از یکصد سال دارد، اما در ایران تا قبل از انقلاب اسلامی به جز در مواردی خاص، توسط خریداران کالا مورد استفاده قرار نمی گرفت. موضوع بازرسی کالا به ویژه در زمینه کالای وارداتی به کشور در سال‌های پس از انقلاب، به سبب ضرورت کنترل خروج ارز از کشور و حصول اطمینان از دریافت کالای خریداری شده مطابق با استاندارد و شرایط مندرج در مدارک خرید اهمیت یافت و در مقررات مربوط به خریدهای خارجی و واردات کالا به صورت الزامی درآمد. در سال ۱۳۵۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اولین بخشنامه خود را در مورد ضرورت درج بازرسی کالا در اعتبارات اسنادی خریدهای خارجی صادر نمود. همزمان، بانک مذکور با تشکیل کمیته‌ای بنام کمیته سورویلانس اقدام به بررسی و ارزیابی مؤسسات و شرکت های بازرسی بین المللی نمود.

ادامه مطلب …

فلسفه‌ی وجودی اینکوترمز

(INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS)

اینکوترمز مجموعه‌ای از مقررات بین‌المللی براي تفسیر اصطلاحات رایج مورداستفاده در تجارت بین‌المللی است تا از چندگانگی تفسیر این اصطلاحات در کشورهاي مختلف، بین فروشنده و خریدار جلوگیري شود.

تشریح تعهدات و وظایف خریدار و فروشنده، نحوه تقسیم هزینه‌ها و تعیین نقطه انتقال مسئولیت (ریسک) از فروشنده به خریدار و سایر موارد در مقررات اینکوترمز به‌صراحت اشاره‌شده است.

اینکوترمز فقط به وظایف و مسئولیت‌های طرفین قرارداد فروش اشاره می‌کند.

ادامه مطلب …